Skilex - Radca prawny

Cena : Proszę o kontakt

Radca prawny Piotr Szymczyk Wałbrzych zajmuje się prawem cywilnym, w tym między innymi sprawami takimi jak doradztwo w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych, czynów niedozwolonych, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz reprezentacja w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Radca prawny Wałbrzych Piotr Szymczyk świadczy profesjonalne usługi prawnicze z zakresu prawa pracy czy prawa administracyjnego. Prawnik Piotr Szymczyk świadczy profesjonalne usługi w zakresie rozporządzania prawami autorskimi.