System Zarządzania Magazynem, System WMS, Informatyzacja Logistyki

Cena : Darmowe

Wdrożenie systemu WMS nie jest rzeczą prostą. Sam proces wdrożenia jest wspólnym wysiłkiem przyszłego użytkownika oraz firmy wdrażającej. Dzieje się tak ze względu na fakt dużo lepszej wiedzy o procesach logistycznych wewnątrz organizacji po stronie Klienta,  a z kolei lepszego know-how na temat optymalizacji logistyki po stronie firmy wdrożeniowej. Firma JDA/ RedPrairie Warehouse Management prowadzi prace wdrożeniowe zgodnie z metodologią zwaną ATOM. Metodologia ta pozwala na optymalne wykorzystanie wiedzy logistycznej do wdrożenia systemu WMS.